Serap Yaltı

27/11/2023

TÜP BEBEK UYGULAMALARINDA HANGİ GEREKÇE İLE PREİMPLANTASYON GENETİK TANI UYGULANIR

İleri anne yaşı en önemli PGT nedenlerindendir. Azalan ovaryan rezerv ile birlikte oositlerin kromozom anormallikleri de artar. İyi görünen bir embriyo genetik olarak kusurlu olabilir.26-30 yaş […]
27/11/2023

TÜP BEBEK UYGULAMALARINDA İNVAZİF OLMAYAN PREİMPLANTASYON GENETİK TANI

Tüp bebek uygulamalarında agresif olmadan yapılabilecek preimplantasyon genetik tanı metodunun biri blastosentezdir. Blastokist sıvısı analiz edilmek üzere alınır ve kültür ortamında incelenir. Embriyo tümüyle kolapse olur […]
27/11/2023

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BLASTOMER BİOPSİ NEDİR?

Blastomer biopsi embriyo 6 – 8 hücre olduğunda yapılır.Ki bu da genellikle spermle birleşmeden 72 saat sonrasına isabet eden dönemdir.1 veya 2 blastomer alınabilir. Ancak 2 […]
27/11/2023

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE POLAR BODY BİOPSİ NEDİR?

Tüp bebek tedavisi sonucu gelişen embriyonun genetik olarak sağlıklı olup olmadığını tespit için yapılır. İki aşamalı olarak yapılabilir, ilki henüz spermle birleşme olmadan yapılandır. İkincisi ise […]
23/11/2023

AZALMIŞ YUMURTALIK REZERVİ OLAN TÜP BEBEK HASTALARINDA UYGULANAN YENİ PROTOKOL

2023 yılında yayımlanan bu çalışmada yumurtalık rezervi cok azalan ve tüp bebek tedavisi alan hastalara farklı bir ilaç protokolu uygulanmış ve başarı elde edilmiştir. Bunda adetin […]
20/11/2023

ANNE ADAYINDA LOHUSALIK DEPRESYONU ,ANKSİYETE VE PROBİOTİK KULLANIMI

Son yıllarda sağlıklı barsaklar ile sağlıklı beyin arasında ciddi bağlantı saptanmıştır.Özellikle lactobacillus rhamnous içeren probiotik kullanımı barsakları iyileştirirken beyin sağlığına da olumlu katkılar yapar.Zira barsakdaki mikrobial […]
20/11/2023

YENİDOĞANDA ALLERJİK HASTALIKLAR VE EKZAMADAN PROBİOTİK İLE KORUNMA

Dünya genelinde allerjik hastalıklar giderek artma trendindedir. Dünya genelinde atopik ekzama yenidoğanlarda % 20 civarında artmış durumdadır. Meta analizlerde probiotiklerden  Lactobacillus tek başına veya bifidobacterium ile […]
20/11/2023

GEBELİKTE PROBİOTİK KULLANIMI

Gebelik ve emzirme döneminde kullanılan probiotikler anne ve yenidoğan sağlığı açısından son derece önemlidir. Yapılan bir çalışmada erken gebelik döneminde ve süt verme döneminde anneye verilen […]
27/10/2022

OZON NEDİR?

Ozon 3 oksijen molekülünden oluşan güçlü bir gazdır. Tıpta kullanılan ozon saf oksijenden bir   dönüştürücü aygıt yani jeneratör yoluyla elde edilir.   Ozon gazı çok güçlü bir […]
RANDEVU
Türkçe