Özgeçmiş

Doç. Dr. Serap YALTI

Doç. Dr. Serap Yaltı

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Jinekoloji)
Akademik Ünvanı Doçent. Dr
Uzmanlık Alanı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı I.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – 1985
Uzmanlık Yeri ve Yılı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1991
Yandal Uzmanlık Yeri ve Yılı Ankara Zekai Tarık Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üreme Endokrinolojisi -Infertilite – Tüp Bebek 1999
Doçentlik Yeri ve Yılı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005
Yabancı Dil İngilizce
Kariyer Özeti
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Başasistanı 1991-1998
 • Amerikan Medikal Lisans Sertifikası 1996
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik şef yardımcısı 1998-2005
 • Tüp Bebek Merkezi kuruculuğu ve çalışanı 2000 - 2004
 • Özel Erdem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Klinik Sorumluluğu ve Jinekoloji-Obstetrik Uzmanlığı 2005-2012
 • Bodrum Acıbadem Hastanesi Kadın Doğum ve  Tüp bebek sorumlu hekimi 2012-2014
 • FMC  ( Türkiye'nin en büyük   sağlık grubunun yönetim ve işletmesini üstlendiği yurtdışında yerleşik hastane kompleksi ) Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi sorumlu hekimi 2014-2020 . Bu sürede çok sayıda laparoskopik ameliyat, açık cerrahi ameliyat ,doğum,  tüp bebek uygulamaları ve kanser cerrahisi yaptım.
Uluslararası Yayınlar
 1. Tüfekçi C, Girit S, Bayırlı E, Durmuşoğlu F ,Yaltı S. Evaluation of tubal patency by transvaginal sonosalpingography. Fertility Sterility 1992 ;57:336-340
 2. Tüfekçi C, Durmuşoğlu F, Bayırlı E, Sermet A, Yaltı S, Kılınç A. Hyperbaric oxygen theraphy-induced lipid peraxidation in pregnant women in labor.J.Clin Biochem.Nutr 1992 ;12:35-40
 3. Fıçıcıoğlu C,Taşdemir M,Taşdemir S, Alpay Z, Yaltı S.Comparison of vaginal , rectal and oral administration of lisuride hydrogen meleate in hyperprolactinemic women. Middle East Fertility Society Journal 1999;4:140-143
 4. Demirci F,Yücel Neşe,Özden S,Delikara N,Yaltı S, Demirci E. A retrpspective review of perioperative complications in 360 patients who had Burch colposuspension.Aust NZ J Obstet Gynecol 1999:39:473-476
 5. Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Sofuoğlu K, Alpay Z, Bilgiç R, Özkan F. Intravenous leiomyomatosis.Medical Science Research.1999;27;719-720
 6. Fıçıcıoğlu C,Yaltı S,Yazgan A, Kavak Z, Hatırnaz Ş, Kabaca C,Bilgiç R.Conjoined thoracopagus twins. Medical Science Research 2000;28:69-72
 7. Yaltı S, Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C. Serum Levels of inhibin B in men and their relationship with gonadal hormones, testiculer volume , testicular biopsy results and sperm parameters.Journal of Obstetrics and Gynecology 2002;22:649-654
 8. Yaltı S, Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C.The evalutaion of parameters determining the prognosis of therapy in patients with imminent ovarian failure undergoing in vitro fertilization. Middle East fertility Society Journal .2003;8:52-59
 9. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Delikara N, Alpay Z. Bleeding patterns in women using intramuscular progesterone for luteal support invitrofertilization cycles . Journal of Obstetrics and Gynecology 2003;23:267-270
 10. Yaltı S, Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C, Canova H,Taşdemir S. Doppler evalutaion of the uterine, intraovarian stromal spiral arteries on the day of human chorionic gonadotrophin administration in controlled ovarian hyperstimulaton. Journal of Obstetrics and Gynecology .2003;23:402-406
 11. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu, Zehir K. Relationship between semen quality and seminal plasma total carnitine . Journal of Obstetrics and Gynecology .2003;23:653-656
 12. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C,Özden S,Yıldırım G,Sayar C. Basal hormon levels in women with recurrent pregnancy loss.Gynecology Endocrinology .2003;17:317-321
 13. Gürbüz B, Yaltı S,Yıldırım G.Endometrial thickness and uterine size in postmenopausal women. International Journal og Gynecology and Obstetrics .2004;84:268-270
 14. Esenkaya S,Gürbüz B, Yaltı S. Asymmetric parasitic dicephalus conjoined twins. Journal of Clinical Ultrasound 2004;32:102-105
 15. Taşdemir S, Fıçıcıoğlu C,Yaltı S, Gürbüz B, Başaran T, Yıldırım G. The effect of metformin treatment to ovarian response in cases with PCOS. Archives of Gynecology and Obstetrics.2004;269:121-124
 16. Fıçıcıoğlu C,Gürbüz B,Taşdemir S ,Yaltı S, Canova H. High olcal endometrial effect of vaginal progesterone gel. Gynecological Endocrinology 2004;18:1-4
 17. Yaltı S, Gürbüz B, Sezer H, Çelik S.Effects of semen characteristics on IUI combined with mild ovarian stimulation. Archives of Andrology 2004;50:1-8
 18. Gürbüz B, Yaltı S, Özden S, Fıçıcıoğlu C. High basal estradiol level and FSH/LH ratio in unexplained recurrant pregnancy loss. Archives of Gynecology and Obstetrics 2004;270:37-39
 19. Yaltı S, Gürbüz B,Bilgiç R,Çakar Y,Eren S. Cytological and histological screening for cervical cancers and precancerous lesions. International Journal of Gynecological Cancer
 20. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C,Taşdemir S.The relation of serum and follicular leptin and ovarian steroid levels in response to induction at invitro fertilization cycles. European J of Obstetrics and Reprod.Biology
 21. Özarpacı C,Yaltı S,Gürbüz B,Ceylan Ş,Çakar Y.Complete Hydatiform Mole with coexistent live fetus in dichorionic twin gestation ; Case Report.Arhives of Gynecology and Obstetrics
Uluslararası bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings)basılan bildiriler
 1. Gürbüz B,Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Taşdemir S. The relation of serum and follicular leptin and ovarian steroid levels in response to induction at invitrofertilization cycles.4.World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility Berlin 2003
 2. Yaltı S,Gürbüz B, FıçıcıoğluC, Canova H, Taşdemir S . Doopler Evaluation of the uterine, uterine , intraovarian stromal arteries ın the day of human chorionic gonadotrophin administration in controlled ovarian hyperstimulation. 4.World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility Berlin 2003
 3. Gürbüz B,Yaltı S, Sezer H, Çelik S. The impact of endometriosis on pregnancy rate in ICSI cycles. 11. World Congress of Gynecological Endocrinology Florence 2004
 4. Gürbüz B,Yaltı S, Özarpacı C, Çolak Z. Does serum CA-125 concentrations predict of pregnancy in invitrofertilization cycles? 11. World Congress of Gynecological Endocrinology Florence 2004
 5. Yaltı S, Gürbüz B, Çakar Y, Dokuzeylül N. The impact of short and long ovulation protocols used in ART applications according to the ovarian response and outcome of pregnancy. 11. World Congress of Gynecological Endocrinology Florence 2004
 6. Gürbüz B, Yaltı S,Yıldırım G. Factors influenced on endometrial thickness and uterine size. 11. World Congress of Gynecological Endocrinology Florence 2004
 7. Gürbüz B,Yaltı S, Çakar Y , Sezer H. The effects of maternal age on assisted reproductive treatment outcomes. 11. World Congress of Gynecological Endocrinology Florence 2004
 8. Yaltı S, Gürbüz B, Kuyucu G, Fıçıcıoğlu C. Vascular effects of human replacement therapy in menopausal women.5.World Congresson Controversies in Obstetrics,Gynecology &Infertility
Ulusal yayınlar
 1. Bayırlı E,Tüfekçi C,Girit S,Yaltı S, Köse G,Güzin K, Önal G. Ağır bir hiperstimülasyon olgusu.Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:941-951
 2. Tüfekçi C, Bayırlı E, Güzin K,Yaltı S,Uzuner Z: Gebelikte aneminin çocuk ve plasenta üzerine etkisi Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:267-272
 3. Tüfekçi C, Bayırlı E, Girit S, Güzin K, Oral Ö,Yaltı S, Kahramanpınar D, Bulgur M. Roll over testin gebeliğe bağlı hipertansiyonu önceden saptama değeri Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:953-957
 4. Bayırlı E,Tüfekçi C,Yaltı S,Güzin K,Girit S. III.trimestr kanamalarında ultrasonografi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:377-384
 5. Tüfekçi C, Bayırlı E, Girit S, Güzin K, Uzuner Z, Önal G,Yaltı S. Riskli gebelerde fetal biofizik profil. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:399-406
 6. Tüfekçi C, Güzin K, Girit S, Bayırlı E, Yaltı S, Dişçi R.Düşük doz aspirinin gebeliğe bağlı hipertansiyonu önleme etkinliği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1990;4:240-244
 7. Tüfekçi C, Bayırlı E, Güzin K,Yaltı S, Kara M. Ektopik gebelik şüphesinde transvaginal ve transabdominal sonografinin kıyaslaması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990:22:1101-1107
 8. Tüfekçi C, Girit S, Bayırlı E, Yaltı S, Dişçi R.Transvaginal sonosalpingografi ile tuber pasajın değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1991;5:92-97
 9. Tüfekçi C, Girit S, Güzin K, Yılmaz M, Yaltı S, Dişçi R. Riskli gebelerde servikal ölçümlerin transvaginal sonografik değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1991;23:1-8
 10. Tüfekçi C, Kılınç A, Oral Ö,Bayırlı E, Sermet A,Yaltı S. İnsan sperm lipid peroksidasyonu; Bunun defektif sperm fonksiyonu ve infertilite ile ilişkisi .Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1991;5:149-153
 11. Köse G, Özdarendeli A, Oral Ö, Yaltı S, Hekim N.Endometrium adenokanserinde prognozu etkileyen faktörlerle DNA içeriğinin ilişkisi.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 1997;7:108-112
 12. Yaltı S, Dayıcıoğlu V. Rekürren gebelik kayıplarında konvansiyonel cerrahinin yeri. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1997;8:666-668
 13. Yaltı S, Güven T ,Asil Z, Dayıcıoğlu V. Gestasyonel diabette tanı ve klinik yöntem . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1998;30:159-163
 14. Yaltı S, Masatlı R, Uluhan R, Bülbül NH, Asil Z. Gebelerde HbsAG taraması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1998;30:163-172
 15. Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Cantekin D. Gebelik ve immunizasyon Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1998;3:37-41
 16. Eskiçırak E, Ertekin K, Yaltı S, Dayıcıoğlu V. Ablasyo plasenta: Normotensif ve hipertensif hastalarda maternal ve perinatal analiz sonuçları. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1998;9:702-705
 17. Taşdemir S,Taşdemir M, Fıçıcıoğlu C,Özden S,Yaltı S,Alpay Z, Çögendez E, Cantekin D. Live ectopic pregnancy on tuba of a rudimentary horn. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1998;30:5-6
 18. Kılıç G,Yaltı S, Oral Ö, Kekova M. Alfa feto protein seviyelerinin prediktif değeri .Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1998;9:695-698
 19. Celayir A, Yaltı S, Asil Z, İnalhan M, Dayıcıoğlu V. Over tümörünü andıran bir tüberküloz hidrosalpinks olgusu .Cerrahpaşa Tıp Dergisi;1999,30:277-280
 20. İnal Ş,Çaylarbaşı B, Oral Ö, Yaltı S. Tekrarlayan antenatal kortikosteroid kullanımı.Etkinlik ve sonuçları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001;12:36-39
 21. Gürbüz B,Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Sezer H İnvitrofertilizasyon sikluslarında intramuskuler ve vaginal progesteron kullanımının karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 2002;1:104-107
 22. Fıçıcıoğlu C, İrez T, Çubukçu A ,Yaltı S, Gürbüz B, Çöğendez E. The relation of sperm function tests and fertilization failure in invitrofertilization. Zeynep Kamil Tıp Bülteni2002;33:12-14
 23. Yaltı S, Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C, Zehir K,Yakut Y. İnvitrofertilizasyon sikluslarında rekombinant follikül sitümülan hormonların farklı başlangıç dozlarında kullanımının tedavi sonuçlarına etkisi.Türk Fertilite Dergisi 2002 ;10:298-307
 24. Devranoğlu B,Ertekin K,Yaltı S, Dayıcıoğlu V,Yıldırım G. Preeklamptik gebelerde magnezyum sülfat tedavisinin kanama, pıhtılaşma zamanı üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002;33:1-3
 25. Yaltı S, Gürbüz B, Dokuzeylül N. Intrasitoplazmik Sperm enjeksiyonu yöntemi ile elde edilen bir gebelikte trizomi 13 olgusu.Türkiye Fertilite Dergisi 2002;10:307-310
 26. Gürbüz B,Yaltı S,Yıldırım G. Spinal kord hasarı olan hastada TESE ve ICSI ile başarılı bir gebelik olgusu. Türk Fertilite Dergisi 2002 ;10:202-205
 27. Ertekin K, Yaltı S, Gürbüz B,Ayvacı H, Usta S, Bozdağ H. Kesintisiz kombine hormon replasman tedavisinde düzensiz kanama sikluslarının 3,6 ve 12.aylarda farklı tedavi protokollerinde karşılaştırılması Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003;34:27-31
 28. Yaltı S,Gürbüz B, Asil Z. Twin reversed arterial perfusion sendromu saptanan bir olgu sunumu.Kadın Doğum Dergisi 2003;1:192-193
 29. Gürbüz B,Yaltı S, Çolak Z, Özsaraç N. IVF sikluslarında endometrium kalınlığı ve paterninin gebelik sonuçlarına etkisi.Türk Fertilite Dergisi 2003;11:27-34
 30. Yaltı S, Gürbüz B,Gaziyiz GÖ,Fuçucu E, Çelik S. ICSI sikluslarında oosit morfolojisinin fertilizasyon oranı, embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarına üzerine etkisi Türk Fertilite Dergisi2003;11:35-43
 31. Yaltı S, Gürbüz B, Ertekin K, Bozdağ H, Özen ME. İnfertil erkeklerde serum prolaktin , gonadotropin ve testosteron düzeyleri Türk Fertilite Dergisi 2003;11:44-51
 32. Gürbüz B,Yaltı S, Özarpacı C,Çolak Z.Yardımla üreme tedavi sikluslarında CA-125 düzeyinin gebeliğin tahmin edilmesindeki değeri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2003;25:25-29
 33. Gürbüz B,Yaltı S, Çakar Y , Dokuzeylül N. Yardımla üreme sikluslarında kısa ve uzun protokol indüksiyon uygulamalarının over yanıtı ve gebelik sonuçlarına etkisi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2003;25:19-24
 34. Gürbüz B, Yaltı S,Arık H. İnfertilitede erkek faktörü.Türk Fertilite Dergisi 2003;11:114-121
 35. Yaltı S, Altıntepe G, Dayıcıoğlu V. Gebelerde servikal smear taraması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2003;34:7-11
 36. Yaltı S, Gürbüz B , Fıçıcıoğlu C,Çolak Z. IVF olgularında folikül sıvısı ve serum hormon parametrelerinin değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2003;13:275-280
 37. Özden S, Özkan F,Yıldırım G,Yaltı S,Gürbüz B, Karateke A.Genç yaşta rastlanan bir primer seröz papiller tubal adenokarsinomu Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2003;13:390-393
 38. Gürbüz B,Yaltı S, Fıçıcıoğlu C,Sezer H,Çelik S.İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile elde edilen gebeliklerde 2.trimestr maternal serum alfa feto protein ,human korionik gonadotropin ve estradiol konsantrasyonlarının değerlendirilmesi.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2003;17:232-235
 39. Yaltı S,Gürbüz B, Çakar Y , Köse D, Balta O, Yıldırım G, Eren S. Indications and complications for caeserean sectio. . Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2003;34:9-13
 40. Yaltı S, Gürbüz B, Çakar Y,Sezer H.Maternal yaşın yardımla üreme sikluslarında tedavi sonuçlarına etkisi . Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2004;44:13-16
 41. Gürbüz B,Yaltı S,Çeçen F, Sezer H. İnvitrofertilizasyon sikluslarında intramuskular, vaginal mikronize kapsül ve vaginal jel progesteron kullanımının karşılaştırılması.Türk Fertilite Dergisi 2004;12:75-81
 42. Gürbüz B, Yaltı S, Esenkaya S, Sezer H, Çelik S.İntrauterin inseminasyon ile elde edilen gebeliklerde 2. trimestr Down’s sendromu üçlü tarama testi belirteçlerinin değerlendirilmesi.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11:69-71
 43. Çögendez F, Fıçıcıoğlu C,Yaltı S,Gürbüz B. Genç bir hastada total uterin prolapsus tedavisine cerrahi yaklaşım;abdominal sakroservikopeksi ve kombine operasyonlar;olgu sunumu : Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2004;14:224-226
 44. Gürbüz B,Yaltı S , Sezer H, Çelik S. ICSI sikluslarında endometriosis varlığının gebelik oranlarına etkisi.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi2004;44:78-82
 45. Gürbüz B,Yaltı S, Balta O, Çelik H. ICSI sikluslarında PCO varlığının gebelik oranlarına etkisi.Haseki Tıp Bülteni 2003;41:294-300
 46. Yaltı S,Gürbüz B, Kuyucu G.Vasküler endotelial growth faktörTürk fertilite Dergisi 2004;12:137-144
 47. Gürbüz B,Yaltı S,Tarhan N. ICSI sikluslarında tek bir beta hCG ölçümü gebelik sonucunu öngörür mü? Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2004;14:143-148
 48. Gürbüz B,Yaltı S,Balta O, Sezer H. Etyolojik faktörler ICSI-ET başarısını etkiler mi? PTT Hastanesi Tıp Dergisi
 49. Gürbüz B, Ergül B, Yaltı S,Varlık A, Fıçıcıoğlu C. ICSI sikluslarında coasting sonuçları.Haseki Tıp Bülteni 2004;42:65-70
 50. Gürbüz B,Yaltı S ,Çakar Y.ICSI ve IUI gebeliklerinde 2.trimestr Down’s sendrom taramasında maternal HCG,alfa feto protein ve estradiol düzeyleri Kadın Doğum Dergisi 2004;2:280-283
 51. Gürbüz B,Yaltı S,Usta S,Çakar Y.Asemptomatik postmenapozal kadınlarda endometrial değerlendirme. Kadın Doğum Dergisi
 52. Fıçıcıoğlu C, Kutlu T, Başaran T,Yaltı S,Gürbüz B,Taşdemir S. Yardımcı üreme tekniklerinde kontrollü ovaryan hiperstimülasyon için rekombinant FSH, alfa ve beta üriner FSH kullanımının karşılaştırılması Klinik Bilimler Doktor Dergisi
 53. Yaltı S, Gürbüz B, Haliloğlu B. Prolaktin düzeyleri IVF başarısını etkiler mi? Kadın Doğum Dergisi 2004;2:250-252
 54. Gürbüz B,Yaltı S,Çakar Y. Diabetes İnsipitus ve gebelik . Olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi 2004;3:349-350
 55. Gürbüz B,Yaltı S,Çakar Y, Eren S. Prematür over yetmezlikli bir ektopik gebelik olgusu. Kadın Doğum Dergisi 2004;3:356-358
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. Güzin K,Tüfekçi C,Yaltı S,Bayırlı E, Kavak Z, Dişçi R, Torun L. Comporison of simultaneous late endometrial dating and midluteal progesteron levels in infertile women. International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology 1991
 2. Tüfekçi C, Bayırlı E,Güzin K,Yılmaz M,Yaltı S, Dişçi R. Transvaginal ultrasonographic asssessment of cervical measurements on ‘’at risk’’ pregnancy women. International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology 1991
 3. Tüfekçi C, Gedikoğlu V, Bayırlı E, Girit S,Yaltı S. Transvaginal –sonosalpingography TV-SSG : Tuber pasajın değerlendirilmesinde konvansiyonal metodlara alternatif bir yöntem .1991 :II .Reprodüktif Endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim seminerleri
 4. Tüfekçi C, Gedikoğlu V, Kılınç A, Oral Ö, Sermet A,Yaltı S.Human sperm lipid peroxidation and its relation with defective sperm function and infertility . II .Reprodüktif Endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim seminerleri 1991
 5. Yaltı S,Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C, Zehir K , Yakut Y. İnvitrofertilizasyon sikluslarında rekombinant folikül stimülan hormonların farklı başlangıç dozlarında kullanımının tedavi sonuçlarına etkisi .X.İnfertilite ve Üreme Kongresi 2002 Ankara
 6. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Zehir K. İnfertil erkeklerde seminal plazma total karnitin seviyesi ile semen kalitesi arasındaki ilişki. X.İnfertilite ve Üreme Kongresi 2002 Ankara
 7. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Özden S,Yıldırım G, Sayar C. Rekürran gebelik kayıplarında bazal hormon seviyeleri. X.İnfertilite ve Üreme Kongresi 2002 Ankara
 8. Gürbüz B, Yaltı S, Sezer H,Çelik S. The evaluation of second trimestr Down’s syndrome triple serum screening test in intrauterine insemination pregnancies.V.Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II.Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 2003 Antalya
 9. Gürbüz B, Yaltı S, Fıçıcıoğlu C, Sezer H, Çelik S. .İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile elde edilen gebeliklerde 2.trimestr maternal serum alfa feto protein ,human korionik gonadotropin ve estradiol konsantrasyonlarının değerlendirilmesi. V.Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II.reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 2003 Antalya
 10. Yaltı S, Gürbüz B, Fıçıcıoğlu C,Çolak Z. IVF olgularında folikül sıvısı ve serum hormon parametrelerinin değerlendirilmesi. V.Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II.reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 2003 Antalya
 11. Gürbüz B, Yaltı S, Çolak Z, Özsaraç N. The effect of endometrial thickness and pattern to pregnancy outcome in IVF cycles.PCOS Current Concepts Treatment and Ovulation İnduction International Symposium 2003 Antalya
 12. Gürbüz B,Yaltı S. Maternal serum HCG ,alfa feto protein and estriol levels in ICSI and IUI pregnancies in second trimestr serum screening for Down’s Syndrome PCOS Current Concepts Treatment and Ovulation İnduction International Symposium 2003 Antalya
 13. Yaltı S, Gürbüz B ,Çelik S, Sezer H. The influence of sperm parameters to the outcome of IUI combined with mild ovarian stimulation V.Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II.reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 2003 Antalya
RANDEVU
Türkçe